Home/Hlavní Stránku/Strona Główna

Sailing for everyone!
You do not have to swim!

You do not need sailing experience!
You must want to be free!!!

Plavby pro každého!
Nemusíte plavat!
Nepotřebujete žádné zkušenosti!
Musíte chtít svobodu!!!

Rejsy dla każdego!
Nie musisz umieć pływać!
Nie potrzebujesz doświadczenia żeglarskiego!
Musisz tylko chcieć wolności!!!